• Kontaktams : 8-37-333-779, 8-617 27 060

Naujienos

13Spa
2017
0

Mokytojų dienos rytmetys

Mokytojų dienos RYTO RATO veikla . Šiandiena kartu su vaikais minėjome Tarptautinę Mokytojų dieną 💚🌹 Visi kartu bendrame rate dainavome pasveikinimo daineles,...

Page 1 of 38

Apie mus

Naujosios kartos vaikų darželis

Naujosios kartos vaikų darželis „Vaikystės kiemas“ įsikūręs Kūrybos namuose „UNIQUM“. Tėveliams siūlome ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, grindžiamas kūrybinės raiškos pedagogine sistema. Esame atviri, ekspermentuojantys, taikantys šiuolaikines technologijas bei plečiantys socialinius ir kultūrinius ryšius įstaiga. Taip pat siūlome laisvalaikio užsiėmimus visiems šeimos nariams.

Mūsų filosofija vadovaujasi nuostata – „vaikystė-vertybė“, kurią būtina vertinti, gerbti ir džiaugtis ja.

Vizija

Laivas, nesuvaržytas, natūralus vaiko ugdymas, paremtas vaiko interesais bei poreikiais, intelektinius gebėjimus, bendradarbiavimu su šeima.

Misija

Atvira ir natūrali vaiko patirtis, siekiant išryškinti kiekvieno vaiko individualybę, unikalumą, ypatingus bei specifinius bruožus, sustiprinti saviraiškos, kūrybiškumo, vaizduotės, vertybių visumą.

Tikslas

Ugdyti kūrybingas, laisvas, aktyvias ir visapusiškai save atsiskleidžiančias asmenybes. Sukurti tokią aplinką, kurioje vaikas būtų atviras, laisvas, jaustųsi saugus, suprastas, išklausytas, padrąsintas, skatinant vaiko pasitikėjimą, savarankiškumą, kūrybiškumą, smalsumą, bendravimo įgūdžius.

Mūsų filosofija remiasi tuo, kad laisvė vaikystėje – pagrindinė sąlyga vaikams mokytis iš savo patirties, būti laisvam jos ieškant. “Vaikystės kiemo” programoje kūrybiškai taikomos įvairios humanistinės bei alternatyvaus ugdymo krypčių pedagogų ir psichologų idėjos, kaip C. Rogers, R. Steiner, M. Montessori, J. Dewey, F. Friobel, L. Vygotskij, E. Reggio, H. Gardner. Pasirinkta filosofija suteikia galimybes plačiai atverti duris į vaiko kūrybiškumo ugdymą, taikant įvairius metodus bei priemones, kurti kuo natūralesnę aplinką, lavinti pojūčius, skatinti kuo glaudesnius ryšius su gamta, stiprinti vaikų pasitikėjimą, atsakomybę, aktyvinti vaiko fantaziją bei kūrybišką mąstymą. Vaiko įgūdžių lavinimas siejama su natūralia, atvira, spontaniška, kūrybiška veikla, ypatingą reikšmę suteikiant vaikų bendruomenei, kaip aplinkai, kurioje labiausiai reiškiasi vaiko savivoka ir vyksta savaiminis socialinės kognityvinės patirties kaupimas. Ypač skatinama ankstyvoji vaikų draugystė, gebėjimas dirbti grupelėmis, kooperuotis, bendradarbiauti, veikti bendrai ir individualiai.

Mielas, paprastas, jaukus ir šiltas

wedding-orders Kiekvienas iš mūsų turėjome ir turime savo kiemą – Vaikystės kiemą, kuriame išdykavome, žaidėme, juokėmės, džiaugėmės, suradome savo pirmuosius draugus… Šis „Vaikytės kiemas“ lygiai toks pats – mielas, paprastas, jaukus, šiltas, į kurį norisi visada sugrįžti. Mūsų credo: Vaikystė vaikams! Norime, kad vaikai iš tikrųjų džiaugtųsi vaikyste, nes tai patys šviesiausi ir gražiausi metai, nerealių ir išgalvotų svajonių laikas, gėrio, nuoširdumo dienos. todėl siekiame sukurti tokią aplinką, kurioje vaikas būtų atviras, saugus, suprastas, išklausytas, kūrybingas, laisvas mintimis, jausmais bei veiksmais…

„Vaikystės kieme“ mes siūlome:

  • Atvirumą – glaudų ir aktyvų bendradarbiavimą bei bendravimą su tėveliais, įgyvendinant vaiko ugdymo(si) poreikius.
  • Bendravimo džiaugsmą ir šilumą – per pagarbą, toleranciją, nuoširdumą ir pagalbą vienas kitam.
  • Pasitikėjimą – per tikėjimą, paprastumą bei sąžingumą.
  • Patirtį – per dalinimąsi patirtimi bei sėkme.
  • Pasitenkinimą – organizuojant įvairius renginius, šventes, projektus, kuriuose vaikai išmoksta veikti komandoje, jausti dalyvavimo grupinėje veikloje džiaugsmą, atsakomybę bei svarbą.
  • Ugdymo galimybes – per visapusišką kūrybiškumo ugdymo programą, prigimtinių įgūdžių lavinimą darželyje ir už jo ribų.

Vertybės

birthday-parties Paprastumas, atvirumas, sąžiningumas, pagarba, tolerancija, tikėjimas, nuoširdumas – mūsų „Vaikystės kiemo“ vertybės, grindžiamos socialinės lygybės, bendradarbiavimo, bendros atsakomybės, savidrausmės, abipusės pagarbos principais.

„Vaikystės kiemas“ – čia gyvena vaikystė!

Informacija tėveliams

Norinčius apsižiūrėti, kuo gyvena „Vaikystės kiemas“, kviečiame apsilankyti!

Dėl laisvų vietų teirautis tel. 8-617 27 060 (Jūratė).